Registratur

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.

Vecka 51, 52 och 1 har registraturen telefontid mellan kl. 09.00-12.00

Telefon: 010-788 50 00

E-postadresser till våra avdelningar