Upplysningstjänst

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

Här kan du läsa mer om upplysningstjänsten.

Kontakta oss via våra olika webbformulär, tipsfunktioner eller via telefon.

Telefon: 010-788 50 00

Privatpersoner

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

På grund av hög belastning har vi längre svarstider än vanligt både via telefon och e-post. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon knappval #1

Öppettider telefon: Måndag-fredag 09.00-12.00

Yrkesverksamma

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

På grund av hög belastning har vi längre svarstider än vanligt både via telefon och e-post. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon knappval #2

Öppettider telefon: Måndag-fredag 09.00-12.00.

Kontroll av legitimerad personal

Telefon knappval #3

Webbformulär kontroll.

Öppettider telefon:
Måndag-tisdag: 13.00-15.00
Onsdag-fredag: 09.00-11.00

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

Tillståndsprövning

Telefon knappval #5

Webbformulär tillståndsprövning.

Vardagar 09.00-12.00