Vi skulle önska att man direkt kunde importera från vårt avvikelsehanteringssystem när man gör anmälan. Fram till dess ska man kunna ha avvikelseärendet uppe och direkt kunna kopiera det som finns där till anmälningssidan. Går det?

Det kan vara möjligt att kopiera text från ert avvikelsehanteringssystem om systemet tillåter detta. På sikt finns det förutsättningar för att kunna utveckla en importfunktion, eftersom IVO:s system numera i stor utsträckning använder samma terminologi som SITHA och SKL:s händelseanalys.