Är det IVO:s avsikt att inget skriftligt PB-avtal upprättas i förväg, utan att avtal upprättas i den stund som användaren klickar i rutan ”Villkor för användning …” (2.8)? I många fall kommer den användare som gör detta inte vara behörig att för en region/landsting ingå ett PB-avtal.

Det är IVO:s avsikt att inget särskilt skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas i förväg utan att samtliga villkor för användning av Eget utrymme ska anges i användarvillkoren.

Anmälan ska göras av den som vårdgivaren har utsett som ansvarig för anmälningsskyldigheten. Den som har ett sådant ansvar bör då också ha fått behörighet att använda Eget utrymme för att arbeta med att färdigställa anmälan.