Anser IVO att uppgifterna i ”Eget utrymme ” kan begäras ut till följd av handlingsoffentlighet (3.4)? Uppgifter som lagras i Eget Utrymme torde inte utgöra upprättade handlingar utan snarare arbetsmaterial som inte behöver lämnas ut?

Eget utrymme ska utformas på ett sådant sätt att IVO inte får någon tillgång till material i Eget utrymme. Material i Eget utrymme blir därmed inte allmänna handlingar hos IVO. Begär någon ut handling som finns i Eget utrymme så har frågan att hanteras av vårdgivaren, upplysningsvis har detta angivits i punkt 3.4 i användarvillkoren. Sedan delar IVO bedömningen att med hänsyn till att Eget utrymme närmast är en tillfällig arbetsyta