Vad behöver jag tänka på när jag hanterar känslig information, som exempelvis journaler som jag vill ladda upp till e-tjänsten?

Följ din organisations rutiner för informationssäkerhet. När informationen väl bifogats e-tjänsten så är det IVO som garanterar en säker hantering.