Kan flera personer logga in och arbeta i samma ärende?

Nej, det är bara den personen som först loggar in och påbörjar en anmälan som kan fortsätta att arbeta i anmälan, skicka in och komplettera anmälan. På sikt kommer en utveckling av tjänsten att ske som möjliggör att fler personer från samma vårdgivare kan arbeta i och ta del av anmälan.