Kan man vid inloggning i tjänsten se redan inskickade anmälningar?

Nej, du kan i dagsläget inte se en anmälan som är inskickad efter att du har loggat in i e-tjänsten. På sikt kommer e-tjänsten att utvecklas och då blir det möjligt att läsa och följa alla anmälningar du har skickat in.