Kan anmälan skickas in först och sedan kompletteras med utredningen via e-tjänsten?

Nej, anmälan ska vara komplett när den skickas in. Du kan bara komplettera anmälan via e-tjänsten om du fått en kompletteringslänk från IVO. Kompletteringslänken skickas till dig som anmälare via e-post när IVO begär komplettering.