Är det verksamhetscheferna som ska fylla i anmälan eller är det anmälningsansvarig?

Det är den som vårdgivaren utser som anmälningsansvarig. Det kan t ex vara verksamhetschef, chefläkare eller annan administrativ personal.