Hur fås återkoppling på att anmälan är inskickad? Kommunicerar IVO via e-tjänsten?

När anmälan inkommit till IVO skickas en bekräftelse till dig som anmälare och till vårdgivaren med säker e-post. All kommunicering i ärendet sker sedan via e-post. På sikt kommer e-tjänsten att utvecklas så att all kommuniceringen i ärendet sker via e-tjänsten.