Den nya författningen anger inte att yttranden från medarbetare ska skickas med anmälan. Stämmer detta?

Ja, det stämmer. Yttrande från personal kan dock laddas upp och skickas med om det är relevant för utredningen, under ”Tillämpliga rutiner eller övriga handlingar som är relevanta för utredningen”.