Den nya digitala tjänsten som kommer att kräva behörighet för att logga in. Vem/vilka funktioner är det som kommer att ha behörighet?

Anmälaren kommer att logga in med SITSH kort eller BankID. Alla handlingar i ärendet ska bifogas digitalt. Anmälaren signerar med sitt SITSH kort eller BankID. Då går anmälan in till IVO. Anmälaren får en sammanställd rapport i PDF/A till sitt diarium som kan sparas ned. Anmälaren kan även göra digital komplettering i ärendet.