Är frågorna i webbversionen identiska med nya ”lex Maria-blanketten”?

Ja men händelse, orsak, åtgärd görs som snabbval i anmälan och möjliggör för oss att återföra statistik på aggregerad och individuell nivå till er som vårdgivare och kan bidra till ett utvecklat lärande och uppföljning inom patientsäkerhetsområdet.