I nuläget anmäler vi ofta händelser och kompletterar med tillhörande utredning i efterhand. Men i webbversionen ställs däremot många frågor om vad utredningen kommit fram till m.m. Min fråga är därför om vi efter den 1 september 2017 alltid ska invänta utredningen innan vi anmäler?

Du kan påbörja en anmälan och fortsätta i samma anmälan allt eftersom ni blir färdiga med utredningen och sedan sända in en komplett anmälan. Detta möjliggör att ställning är tagen i och med er utredning att det faktiskt är en lex Maria. Tidigare har anmälan ofta sänts separat utan att utredning är gjord och ställning inte har varit tagen utifrån en utrednings resultat.