Hur ska tjänsten fungera rent tekniskt när det gäller lagring? Finns uppgifterna på en server hos IVO, eller anlitas extern leverantör för serverlagring? Används molntjänster?

Det är ingen lagring i tjänsten. Tjänsten tillhandahålls av IVO via en leverantör och i leverantörens datacenter, on premise (fysisk i en datahall), i Sverige. Tjänsten är utformad så att ingen information i det Egna utrymmet kan nås av IVO:s personal. När anmälan är inskickad till IVO blir den en inkommen handling och ingen mer information om anmälan finns kvar i det egna utrymmet. Skulle en ofullständig anmälan ligga i det egna utrymmet så rensas den efter 3 månader.