Får man skicka en lex Sarah-anmälan med e-post eller fax?

Uppdaterad 2020-11-24

Nej. En lex Sarah-anmälan ska skickas med vanlig post eller genom vår e-tjänst. Detta då de flesta lex-Sarah-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.