Hur lång tid får utredningen ta om lex Sarah-anmälan redan är gjord?

Om utredningen inte är avslutad när lex Sarah-anmälan görs till IVO ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter att lex Sarah-anmälan gjordes.