Kan en anhörig eller den enskilde själv göra en lex Sarah-anmälan?

Nej. En lex Sarah-anmälan kan endast göras av den som omfattas av skyldigheten att göra en lex Sarah-anmälan till IVO, det vill säga den som bedriver verksamheten.