Kan en anställd göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg?

Nej, det är den som bedriven en verksamhet som är skyldig att göra en lex Sarah-anmälan till IVO.

En anmälan till IVO som görs på eget initiativ av en anställd tas emot som övriga anmälningar till IVO, varvid myndigheten tar ställning till om och hur myndigheten ska granska det som förs fram i anmälan.