Kan en lex Sarah-anmälan göras till IVO innan utredningen i verksamheten är klar?

Ja. Om utredningen inte är avslutad när anmälan görs ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter att anmälan gjordes.