Kan ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande vara något som den enskilde utsätts för av medboende eller andra personer som får insatser i samma verksamhet?

Ja, det avgörande är om händelsen har någon form av koppling till den egna verksamheten. Kopplingen till den egna verksamheten kan till exempel vara att medboende eller andra personer som får insatser i samma verksamhet har varit med vid det inträffade.