Vem kan göra en lex Sarah-anmälan till IVO?

Den som bedriver en verksamhet, det vill säga

  • nämnden vid en kommunal verksamhet
  • ledningen vid Statens institutionsstyrelse
  • den som bedriver en enskild verksamhet – till exempel aktiebolag, stiftelse, kooperativ eller förening.