Vem ska informera de rapporteringsskyldiga om skyldigheten att rapportera missförhållanden?

Den som bedriver verksamheten, det vill säga

  • nämnden vid en kommunal verksamhet
  • ledningen vid Statens institutionsstyrelse
  • den som bedriver en enskild verksamhet – till exempel aktiebolag, stiftelse, kooperativ eller förening.

Ofta har den som bedriver verksamheten utsett någon, till exempel en chef, som ska ge informationen till de som har rapporteringsskyldighet.