Marknadskontroll

Sedan den 1 september 2014 är IVO marknadskontrollmyndighet för egentillverkade medicintekniska produkter. Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrens. IVO deltar regelbundet i Marknadskontrollrådet, tillsammans med Sveriges övriga marknadskontrollmyndigheter.

Årlig marknadskontrollplan publiceras på Marknadskontrollrådets webbsida