Allmän handling

Mejl som du skickar till IVO blir en allmän handling. Det betyder att vem som helst får begära ut uppgifterna.

Innan allmänna handlingar lämnas ut undersöker IVO noga så att de inte innehåller privat och personlig information som inte får lämnas ut (skyddas av sekretess). Om det finns sådana uppgifter så tar vi bort dem innan vi lämnar ut handlingen.