Behandling av personuppgifter hos IVO

IVO är en statlig myndighet. Det betyder att det finns regler som säger att vi måste spara dina uppgifter under en tid.

De uppgifter som du lämnar till oss kan vi använda i vårt arbete med att granska socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sverige. Vi använder bara uppgifterna om vi behöver det. De kan till exempel lämnas över till våra regionala tillsynsavdelningar.

Vår behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag att granska socialtjänsten och hälso- och sjukvården och för att kunna ge dig stöd och vägledning.