Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter IVO behandlar som rör dig. Då skickar du ett mejl till registrator@ivo.se och skriver ”Registerutdrag” som rubrik. Använd gärna blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling.