Du väljer vilka uppgifter du lämnar

Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss. Du väljer alltså själv om du vill lämna till exempel ditt namn eller andra kontaktuppgifter. Om du vill att vi ska svara på ditt tips eller på en fråga behöver vi en e-postadress eller ett telefonnummer till dig.

Vill du lämna ett klagomål till IVO, till exempel om en speciell händelse eller en verksamhet? Då kan du använda våra e-tjänster för anmälan:

När det gäller anmälan om fel och brister inom hälso- och sjukvård finns det särskilda regler. Du kan du läsa om reglerna här.