Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en person. Det betyder att om vi får ett mejl och det framgår vem informationen i mejlet rör, så är det personuppgifter. Detsamma gäller om det går att förstå vem uppgifterna rör tillsammans med information som finns på andra ställen, till exempel på internet eller i IVO:s databaser.

Personuppgifter kan vara till exempel namn, adresser, personnummer, IP-adresser, e-postadresser eller bilder.