Uppgifter som du lämnar till IVO:s Barn- och ungdomslinje

Barn- och ungdomslinjen finns till för dig som är under 21 år. Till oss kan du ställa frågor eller lämna synpunkter och tips om din vård och omsorg. Uppgifter som du lämnar till oss på Barn- och ungdomslinjen får bara delas med medarbetare på IVO som behöver uppgifterna för att kunna göra sitt jobb.