IVO:s dataskyddsombud

IVO är en myndighet och har därmed, i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), utnämnt ett dataskyddsombud (DSO).

Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att:

  • Informera om gällande dataskyddsbestämmelser
  • Ge råd till verksamheten i olika dataskyddsfrågor
  • Kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna och de interna styrdokumenten som rör dataskydd
  • Vara kontaktperson för de registrerade personerna i dataskyddsfrågor och kontaktperson för tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta IVO:s dataskyddsombud om du vill veta hur IVO behandlar dina personuppgifter eller om du har frågor om dina rättigheter.

Du kan skicka en e-post till dataskyddsombud@ivo.se

eller via post:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184,
104 30 Stockholm

märk kuvertet med ”IVO:s dataskyddsombud”.