IVO:s personuppgiftsansvar

IVO är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. IVO är personuppgiftsansvarig exempelvis när IVO behandlar personuppgifter vid ärendehantering, vid hantering av frågor, behandling av ansökan om tillstånd och vid administration av konferenser.