Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning om identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av namn, ett ID-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

En personuppgift är alltså en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en person. Det är till exempel namn, adress personnummer – men även en bild, ett bankkontonummer, eller ett ärendes diarienummer kan vara personuppgift.