Vad är personuppgiftsbehandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut personuppgifter.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur IVO får behandla personuppgifter. Reglernas syfte är att skydda enskilda individer, så att deras personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns en rad särskilda bestämmelser som gäller för register med specifika regler för IVO:s verksamhet.