Anmälan av egenanordnare av personlig assistans

IVO behöver personuppgifter för att handlägga anmälningar. Uppgifterna som skickas in kommer ingå i IVO:s ärendehanteringssystem och register. 

IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning och för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.