Anmälan enligt NIS

IVO behandlar uppgifter i samband med anmälan av leverantör av samhällsviktiga tjänster. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning.