Anmälan till IVO:s konferenser

IVO behandlar personuppgifter i samband med anmälan till myndighetens konferenser. Behandlingen sker för att administrera anmälan och för att följa upp myndighetens konferenser. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är  att den är nödvändig för att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

Behandlingen av personuppgifter i samband med uppföljningen sker för att den är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.