Ansökan om arbete

IVO behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till IVO. Personuppgifterna behandlas för att IVO ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

Behandlingen för tillsättning av tjänsten är nödvändig som ett led i IVO:s myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en nödvändig uppgift av allmänt intresse.