Förfrågningar

IVO behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.