Klagomål

IVO behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en ansökan och andra berörda i ansökan samt för att handlägga ärendet. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för at utgöra underlag för årliga sammanställningar. Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning samt  är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.