Publicering uppgifter om HVB och stödboende

IVO behandlar personuppgifter i samband med publiceringen av uppgifter om HVB och stödboenden på IVO:s webbsida. De uppgifterna som IVO behandlar är e-postadress och telefonnummer som organisationerna har uppgett som kontaktuppgifter till verksamheterna.

Syftet med behandlingen är att ge information om HVB och stödboenden till allmänheten och organisationerna som bedriver dem. Den rättsliga grunden för IVO:s behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.