Registertjänsten

IVO behandlar personuppgifter för att säkerställa en korrekt identifiering av personer som loggar in i IVO:s registertjänst. De uppgifter som IVO behandlar är kontaktuppgifter till de som är behöriga att logga in i tjänsten samt deras personnummer. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig som en del av IVO:s myndighetsutövning. IVO lagrar den enskildes personuppgifter under den tiden som den enskilde har behörighet att logga in i registertjänsten. IVO sparar loggar i registertjänsten för att spåra användningen av tjänsten.