Ansökan om journalförstöring

IVO behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en ansökan och andra berörda i ansökan samt för att handlägga ärendet. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning samt att behandlingen är nödvändig för ett viktigt allmänt intresse.