Behandling av lex Maria, lex Sarah

IVO behandlar personuppgifter för att kommunicera med vårdgivare eller omsorgsgivare samt för att handlägga ärendena. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning och är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.