Sammanställningar och analyser

IVO behandlar personuppgifter i samband med att årssammanställningar och övrigt analysarbete sker. Personuppgifterna behandlas för att IVO ska kunna samla in fakta för erforderliga analyser avseende såväl riskanalyser för att identifiera lämpliga tillsynsobjekt samt i samband med sammanställningar av  iakttagelser från tillsyner.

Behandlingen sker för att den är nödvändig för att uppfylla uppgift av allmänt intresse.