Samverkan

IVO behandlar kontaktuppgifter till den person som är kontaktperson för samverkansärendet. Behandlingen sker för att den är nödvändig för att uppfylla uppgift av allmänt intresse.