Tillstånd

IVO behandlar personuppgifter för att handlägga ansökningar om tillstånd. Uppgifterna som skickas in kommer ingå i IVO:s ärendehanteringssystem.

Inom ramen för prövningen av tillstånd att bedriva socialtjänstverksamheter prövar IVO lämpligheten av det företag som söker tillstånd, samt av de personer som på ett eller annat sätt har ett direkt inflytande över verksamheten.

IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen är nödvändig som ett led i IVO:s myndighetsutövning.