Tillsyn av inrapporterade ej verkställda beslut och ansökan om särskild avgift

IVO behandlar kontaktuppgifter till omsorgsgivaren. IVO behandlar även personuppgifter för nämndernas rapportör, omsorgstagaren och i förekommande fall även för tredje person. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning samt att behandlingen är nödvändig för ett viktigt allmänt intresse.