Tillsyn

IVO behandlar uppgifter om utsedd kontaktperson för tillsynsobjekt och uppgifter för de personer som är föremål för tillsyn. Dessutom behandlar IVO personuppgifter om patienter och brukare som har varit i kontakt med verksamheter eller personer som är föremål för tillsyn samt deras anhöriga. IVO behandlar också personuppgifter om personer som har intervjuats eller svarat på IVO:s enkäter samt andra personer som tillsynen har kontaktat.

De uppgifter som IVO behandlar är namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om hälsa (t.ex. patientjournaler), uppgifter om sociala insatser, ekonomiska uppgifter, uppgifter om brott samt synpunkter avseende verksamheter och personer som är föremål för tillsyn. 

Uppgifterna används för att kommunicera med tillsynsobjektet och utreda ärendet. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

Behandlingen är nödvändig som ett led i IVO:s myndighetsutövning, för ett viktigt allmänt intresse samt för förvaltningen av hälso- och sjukvårdsinsatser, socialomsorg samt deras system.